ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 14 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 จัดประชุมหัวหน้าส่วนประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [08-05-2566]
วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้กำหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อประชุมชี้แจงดังนี้ - การเข้าร่วมกิจกรรมในวันจักรีของเทศบาลตำบล - การจ้างนักเรียนนักศึกษา เข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งให้นักเรียน นักศึกษาได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของ อปท. - การจัดทำแผนและการจัดทำเวทีประชาคม - การจัดทำแผนอัตรากำลัง เพื่อให้ทันประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - การใช้จ่ายงบประมาณ - หน้าที่ของพลเมือง ในการใช้สิทธิเลือกตั้ง - และการติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานของแต่ละงาน/กอง ฯลฯ

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่