ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 29 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้จัดโครงการวันสำคัญทางศาสนาพุทธและประเพณีพื้นเมือง (กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) ณ วัดเนรัญชราวาส ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา [12-04-2566]
วันพุธ ที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้จัดโครงการวันสำคัญทางศาสนาพุทธและประเพณีพื้นเมือง (กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) ณ วัดเนรัญชราวาส ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีนายสาการียา ยะหริ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีไทย

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่