ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 24 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 เทศบาลตำบลบันนังสตา ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบเขตพื้นที่เทศบาล เพื่อจัดทำผังภูมิสังคม ในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการ (Geo - social Map) [11-04-2566]
วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลบันนังสตา ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบเขตพื้นที่เทศบาล เพื่อจัดทำผังภูมิสังคม ในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการ (Geo - social Map) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่