ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 9 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 บรรยากาศการประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 [09-01-2566]
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 คณะผู้บริหารพร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้นัดหมายจัดการประชุมใหญ่ประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อพบปะและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานของกอง/งาน ต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ และร่วมกันเสนอความคิดเห็นในส่วนของปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานต่อที่ประชุม เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ โดยก่อนเริ่มการประชุม นายสาการียา ยะหริ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในของเรื่อง การ “งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gife Policy) พร้อมทั้งให้หน่วยงานจัดทำประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรตามนโยบาย No Gife Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่