ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 23 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบันนังสตา [14-02-2566]
วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบันนังสตา ร่วมประชุมเพื่อพิจาณา - โครงการเสริมสร้างสุขภาพทันตกรรมในเด็ก (หนูน้อยฟันสวย) - โครงการส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก - โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสุขาภิบาลอาหาร - โครงการคัดกรองป้องกัน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง - โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก - โครงการ SRRT หนูน้อยสู้ภัยไข้เลือดออก - และโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยร่วมประชุม ปรึกษาหารือถึงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ที่จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลบันนังสตา

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่