ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 30 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ประจำปี 2566  [17-03-2566]
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบันนังสตา โดยกองการศึกษา จัดโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมการประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของเดือนรอมฏอน การถือศีลอดกับการละเว้นอบายมุข การปฏิบัติศาสนกิจตามแบบฉบับอิสลาม และความเป็นมาของเดือนรอมฏอน และในช่วงท้ายกิจกรรมเทศบาลตำบลบันนังสตา ได้มอบอินทผาลัม ให้กับตัวแทนของมัสยิด และตัวแทนชุมชนเพื่อใช้ในการละศีลอด เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอร่วมต้อนรับเดือนรอมฏอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ 1443 ด้วยความยินดียิ่ง

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่