ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 23 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 โครงการสานสัมพันธ์​ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2566 [04-03-2566]
วันที่​ 3​-4​ มีนาคม​ 2566​ เทศบาลตำบลบันนังสตา​ได้จัด​ "โครงการสานสัมพันธ์​ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2566​ เพื่อสร้างมิตรภาพ​ ความสัมพันธ์​ ความร่วมมือและความสามัคคี​ ระหว่างคณะผู้บริหาร​ สมาชิกสภาเทศบาล​ บุคลากรของเทศบาลตำบลบันนังสตา​ และให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับและภาคประชาชน​ ได้ถอดบทเรียน​ ระดมความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานและการขอรับบริการสู่เป้าหมายองค์กร *** เทศบาลตำบลบันนังสตา​ ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากศูนย์ประสานงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสงขลา​ (สทบ.สาขาเขต​ 10) และวิทยากรจากเทศบาลตำบลเมืองรามันห์​ จังหวัดยะลา

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่