ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 24 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 กิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปี พ.ศ. 2566  [15-02-2566]
วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถได้รับความรู้ในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งในสังคมพระพุทธธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบอย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่