ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 25 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 โครงการวันใส ๆ ของเด็กตัวน้อย ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา [12-01-2566]
โดยมีนายสาการียา ยะหริ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา เป็นประธาน ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และต้องช่วยกันส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โดยสร้างความสัมพันธ์ให้กับเด็กและครอบครัวได้ใกล้ชิดและทำกิจกรรมร่วมกัน ในการนี้เทศบาลตำบลบันนังสตา ต้องขอขอบคุณนายอัฟฎอล จุฬาอภิวัฒน์ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโกตาบารู ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย และสันทนาการต่าง ๆ ในโครงการฯ วันนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่