ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 16 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ปีงบประมาณ 2566  [10-11-2565]
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้นำร่องจัดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายเชิดพงษ์ ใจตรง นายอำเภอบันนังสตา/ผอ.ศปก.อ.บันนังสตา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลาและท้องถิ่นอำเภอบันนังสตาร่วมเป็นเกียรติในการจัดอบรมให้ความรู้การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน และลงพื้นที่สาธิตการจัดวางถังขยะ ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่