ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 25 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก" ร่วมสนับสนุนบุคคลในครอบครัวให้ลด ละ เลิกบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก [30-05-2565]
เนื่องจากวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอเชิญผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตาทุกท่าน ร่วมสนับสนุนบุคคลในครอบครัวให้ลด ละ เลิกบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก "บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco - a threat to development)"

ประมวลภาพกิจกรรม