ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 16 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 [04-04-2565]
วันที่ 4 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยมีนางแวแอเสาะ มูซา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการในครั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมศาสนกิจตามหลักทางศาสนาอิสลามสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สร้างความรักความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ หน่วยงานและประชาชน

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่