ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 25 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบันนังสตา ครั้งที่ 2/2565 [18-02-2565]
วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสาการียา ยะหริ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา ได้เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบันนังสตา ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาโครงการจำนวน 7 โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้วยฮูลาฮุป ศพด.เทศบาลตำบลบันนังสตา โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพและทีมพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการคัดกรองป้องกันโรคเบาหวานและความดัน โครงการระวังโรคมะเร็งปากมดลูก โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค" โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โรงเรียนบันนังสตาวิทยานุสรณ์ และโครงการเด็กตาดีการุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัย

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่