ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 22 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าศึกษาดูงานและสัมภาษณ์ผู้บริหาร [13-01-2565]
วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลบันนังสตา และสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ พัฒนาการเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น ในรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแนวโน้มการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต เพื่อศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่