ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 25 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 ภาพบรรยากาศการประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 [17-01-2565]
ภาพบรรยากาศการประชุมประจำเดือน 17 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เพื่อรับนโยบายจากคณะผู้บริหารและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ว่าด้วยการลาทุกประเภท การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารเพื่อความเข้าใจ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้พนักงานมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื้อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติงานและปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและวัฒนธรรมขององค์กร และ มาตรฐานคุรธรรมจริยธรรมที่กำหนดไว้

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่