ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 17 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 การประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 [18-10-2564]
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบันนังสตาได้จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 เพื่อเน้นย้ำนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ไปในแนวเดียวกัน โดยแจ้งในข้อที่ต้องมีการปรับปรุงการทำงานที่พบเห็นความบกพร่อง และพัฒนางานในส่วนที่ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป โดยเน้นย้ำให้พนักงานเทศบาลทุกท่าน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส การทำงานทุกงานให้ดำเนินไปตามระเบียบ และประชาชนสามารถท้วงติงหรือตรวจสอบการทำงานได้ จึงเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ สุจริต โดยจะมีการติดตามงานที่มอบหมายจากกอง/งานต่างๆ ในวันประชุมปรำเดือนของทุกเดือน เพื่อให้แต่ละกอง/งาน รายงานผลความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการทำงาน เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเพื่อพัฒนาให้องค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ในปัจจุบัน พร้อมกระตุ้นเน้นย้ำการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ในการเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดยะลา การให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่