ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 32 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบันนังสตา เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น [21-06-2564]
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลบันนังสตา คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบันนังสตา ร่วมประชุมเพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารราชการ และให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีนายอับดุลนาเซร์ ลาเต๊ะ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดการประชุม

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่