ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 28 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 ประชุม (เฉพาะกิจ) กองการประปา เพื่อระดมความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ [02-06-2564]
นายสาการียา ยะหริ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา ได้เรียกประชุม (เฉพาะกิจ) กองการประปา เทศบาลตำบลบันนังสตา ในการบริหารงานประปาของเทศบาล เพื่อระดมความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่