ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 19 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการครองเรือนแก่สตรีที่สมรส [21-05-2553]
ในวันพฤหัสบดี  ที่  20  พฤษภาคม  2553  เทศบาลตำบลบันนังสตาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา  ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการครองเรือนแก่สตรีที่สมรส  เพื่อให้ความรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่  รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสมรส  ให้ได้ใช้ชีวิตในการครองเรืองอย่างมีความสุข

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่