ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 34 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต [22-08-2562]
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต โดยมีนายอาบีดิง กาจะลากี นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากร จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา นายซอลีฮีน บิลังโหลด เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ มาให้ความรู้ในเรื่องของมาตรการการป้องกันการทุจริต สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ หอประชุมโรงเรียนบันนังสตาวิทยา

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่