ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 27 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 โครงการประชุมเวทีประชาคม [21-05-2553]
ภาพกิจกรรมที่เทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้จัดกิจกรรมโครงการประชุมเวทีประชาคม  เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2554-2556  ในวันอังคาร  ที่  18  พฤษภาคม  2553  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. - 16.00 น.  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา  เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และรับทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น  รวมถึงแนวทางการแก้ไข  ในการที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลฯ  ของเราต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่