ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 23 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและฝึกทบทวนการป้องกันและระงับอัคคภัยแก่พนักงานดับเพลิง ประจำเดือนเมษายน 2562 [02-04-2562]
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและฝึกทบทวนการป้องกันและระงับอัคคภัยแก่พนักงานดับเพลิง ประจำเดือนเมษายน 2562 เพื่อให้พนักงานดับเพลิงมีความพร้อมและตื่นตัวในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่