ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 44 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 ภาพโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2562 ณ ชุมชนบันนังสตาวิถี เทศบาลตำบลบันนังสตา [12-03-2562]
วันที่ 12 มีนาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้จัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2562 ให้กับประชาชนในชุมชนบันนังสตาวิถี ณ มัสยิดมูฮาญีรีน ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่