ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 29 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 เทศบาลตำบลบันนังสตา ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา ผู้ปกครองเด็กเล็กฯ และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อน้องหนู ภายใต้การส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น [21-02-2562]
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลบันนังสตา ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา ผู้ปกครองเด็กเล็กฯ และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อน้องหนู ภายใต้การส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่