ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 19 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 กิจกรรมโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยก และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี [09-01-2562]
วันที่ 9 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยก และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยนายอาบีดิง กาจะลากี นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา ได้กล่าวเปิดโครงการฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยกขยะ การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง โดยการเดินขบวนรณรงค์ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ด้วยการแจกถุงผ้า แผ่นพับ ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งช่วยกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะ

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่