ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 35 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของพนักงานดับเพลิง เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงาน และฝึกทบทวนการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย [07-11-2561]
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายพนักงานดับเพลิง เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงาน และทบทวนการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่