ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 27 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  [11-04-2562]
เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้จัดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยจัดขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่