ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 21 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 โครงการฝึกอบรมจริยธรรม ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน [06-05-2553]
ในระหว่างวันที่  5-7  พฤษภาคม  2553  เทศบาลได้จัดโครงการฝึกอบรมจริยธรรม  ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน  ณ  โรงเรียนตาดีกาอัลดะฮ์วาตุลอิสลาเมียะห์  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน  รู้จักการทำงานเป็นทีม  มีความอดทน  รู้จักเสียสละและความสามัคคี  สามารถเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น  ได้เรียนรู้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนา  และที่สำคัญเป็นการเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  โดยมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมฯ  ประมาณ  200  คน

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่