ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 23 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 ภาพบรรยากาศโครงการเวทีประชาคม เพื่อทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐  [08-03-2559]
ภาพบรรยากาศโครงการเวทีประชาคม เพื่อทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา ซึ่งการจัดงานโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนจากชุมชนมัสยิด ชุมชนตลาดล่าง ชุมชนตลาดใหม่ ชุมชนบันนังสตาวิถี และชุมชนบูรณรักษ์เป็นอย่างดี

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่