ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 26 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. และ ชรบ. ในการเฝ้าระวังภัยในชุมชน สถานที่ราชการ และบ้านเรือนประชาชนฯ [04-02-2559]
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. และ ชรบ. ในการเฝ้าระวังภัยในชุมชน สถานที่ราชการ และบ้านเรือนประชาชน ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดยะลา (งบประมาณจังหวัด) รุ่นที่ ๑๘ ในวันที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่