ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 21 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด [17-04-2553]
เทศบาลตำบลบันนังสตาได้จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดขึ้น  ในวันที่  7  เมษายน  2553  ณ  ลานเอนกประสงค์  สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา  โดยมีนายสาการียา  ยะหริ่ง  นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา  เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีกิจกรรมดังกล่าว

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่