ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 33 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 การประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๖ [26-12-2556]
          บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ครั้งที่หนึ่ง  ประจำปี ๒๕๕๖  ในวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  ชั้น ๓  อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่