ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 18 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 ภาพกิจกรรมการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา ครั้งแรก [02-09-2556]
ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  ครั้งแรก   เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ที่ได้มีการรับรองผลการเลือกตั้ง  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  โดยมีนายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์  นายอำเภอบันนังสตา  เปิดสมัยประชุมสภาครั้งแรก  ในที่ประชุมได้มีการลงคะแนนเลือกประธาน  รองประธาน  และเลขานุการสภา  ซึ่งผลการคัดเลือกปรากฎว่านายอับดุลนาเซร์  ลาเต๊ะ  เป็นประธานสภา  นางแวแอเสาะ  มูซา  เป็นรองประธานสภา  และมีนายอับดุลมาน๊ะ  แวดูยี  เป็นเลขานุการสภา

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่