ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 10 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์ ประจำปี 2553  [17-04-2553]
พุทธสาสนิกชนในเขตเทศบาลฯ  ร่วมใจกันทำบุญตักบาตรในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  วันสงกรานต์  ประจำปี  2553  ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์  ที่  11  เมษายน  2553  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป 

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่