ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 22 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2553
รายละเอียด :
                ด้วยงานสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  จะจัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี 2553  ขึ้นในวันที่  28  กันยายน  2553  เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา
          ดังนั้น  เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี 2553  ได้ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว
          จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 27.00 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 24 กันยายน 2553