ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 10 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายละเอียด :
      ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งได้กำหนดให้วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นวันเลือกตั้ง นั้น เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และ "เพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ" ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 93.97 KB
      2.เชิญชวนประชาชนตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ไฟล์ png) ขนาดไฟล์ 75.54 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 1 ธันวาคม 2563