ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 15 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่งดออกจากบ้าน และสวมหน้ากากอนามัย
รายละเอียด :
                ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID-19)  ที่กำลังระบาดและมีแนวโน้มว่าจะขยายวงกว้างมากขึ้น 
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านงดออกจากบ้าน  หากมีความจำเป็นที่ต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง  และงดการทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม  หมู่หรือคณะ  เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID-19)  พร้อมนี้เทศบาลฯ  ได้แนบสื่อประชาสัมพันธ์มาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID-19)  มาพร้อมนี้ด้วย
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ขอเชิญทุกคนมาใส่หน้ากากเข้าหากัน (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 317.49 KB
      2.วิธีล้างมือให้สะอาด 7 ขั้นตอน (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 442.70 KB
      3.5 แนวทางการทำความสะอาด (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 433.37 KB
      4.รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 129.73 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 16 มีนาคม 2563