ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 6 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
รายละเอียด :
                ด้วยสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประนำปี  ๒๕๖๓  ในวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา
          เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจ  เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๖๓  ได้ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 205.89 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563