ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 11 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓ (รอบที่ ๑)
รายละเอียด :
                ด้วย  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒  อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ปี  ๒๕๖๒/๖๓  รอบที่  ๑  โดยระยะเวลาที่จะใช้สิทธิขอชดเชยระหว่างวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒  -  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ยกเว้นภาคใต้  ตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  -  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่เก็บเกี่ยวเป็นต้นไป  ยกเว้นเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่กำหนดให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการ
          เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ  โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.สื่อประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓ (รอบที่ ๑) (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 455.71 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 13 ธันวาคม 2562