ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 12 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
รายละเอียด :
      ด้วยกองการประปา เทศบาลตำบลบันนังสตา มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาดบ่อตกตะกอน และบ่อพักน้ำใสโรงผลิตน้ำประปาเทศบาล ในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น จึงขอให้ผู้ใช้บริการน้ำประปาของเทศบาลตำบลบันนังสตาทุกท่าน ได้เตรียมสำรองกักเก็บน้ำไว้ใช้เป็นการชั่วคราวในวันดังกล่าวด้วย จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 308.58 KB
ฝ่าย : กองการประปา
เมื่อวันที่ : 2 พฤษภาคม 2560