ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 13 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
รายละเอียด :
      ตามที่เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลบันนังสตา และเพื่อจัดทำงบประมาณต่อไป นั้น บัดนี้ เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ แผน/เทศบัญญัติ แผนพัฒนาสามปี
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 182.89 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 31 พฤษภาคม 2559