ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 9 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๖
รายละเอียด :
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และภาษีบำรุงท้องที่  ไปชำระภาษี  ประจำปี  ๒๕๕๖  ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้ผู้เป็นเจ้าของ  ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สิน  คือ  โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง  ที่ดิน  ป้าย  ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา  จังหวัดยะลา  อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และภาษีบำรุงท้องที่  ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์เพื่อแสดงรายการชำระภาษี  ประจำปี  ๒๕๕๖  โดยยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่    งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลบันนังสตา
          ทั้งนี้  ทางเทศบาลฯ  ได้แนบไฟล์ประกาศและขั้นตอนและวิธีการยื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่าง ๆ  ประจำปี  ๒๕๕๖  มาพร้อมนี้ด้วย
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 298.07 KB
      2.ไฟล์แนบที่ 2 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 814.65 KB
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 3 มกราคม 2556