ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์....เทศบาลตำบลบันนังสตา จังหวัดยะลา ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th หรือ  Tel.0-7328-9563  Fax.  0-7328-9590  สายด่วน  199  ขับขีปลอดภัย ใส่หมวก เปิดไฟ ค่อยๆขับ เดี๋ยวถึงที่หมายน่ะค่ะ


นายอาบีดิง กาจะลากี
นายกเทศมนตรี
สายตรงนายก/ร้องเรียน


นายอิรฟาน ดอเลาะ
ปลัดเทศบาล
สายตรงปลัดเทศบาล
คลังข่าวมหาดไทย
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO?)
เช็คอีเมล์
ศูนย์ควบคุมระบบ
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.ทั่วไทย
 ผู้ออนไลน์ 1 คน
กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
     กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี [12-08-2558]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพบรรยากาศกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี (ฺBig Cleaning Day)
     ภาพบรรยากาศกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี (ฺBig Cleaning Day) [12-08-2558]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ
     บรรยากาศของโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา พร้อมศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๕๘ [04-08-2558]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บรรยากาศในงานโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ สานสุขสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘
     บรรยากาศในงานโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ สานสุขสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘ [07-07-2558]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพบรรยากาศการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของพนักงานดับเพลิง
     ภาพบรรยากาศการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของพนักงานดับเพลิง [20-05-2558]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 แสดงข่าวทั้งหมด
 26-10-2559 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
 07-10-2559 สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน
 03-10-2559 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๙
 21-09-2559 สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก
 20-09-2559 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 16-09-2559 ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
 14-09-2559 ประกาศขอความร่วมมือประชาชนห้ามนำกิ่งไม้ เศษวัสดุ หรือเศษขยะ วางบนพื้นที่สัญจรหรือที่สาธารณะ
 29-08-2559 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙
 แสดงข่าวทั้งหมด
 20-09-2559 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถังน้ำใส ความจุ ๖๐ ลูกบาศก์เมตร
 05-07-2559 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมัสยิด
 10-06-2559 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก
 27-05-2559 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบ
 24-05-2559 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 08-04-2559 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล ๑ ลงแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
 18-12-2558 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 27-11-2558 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเนรัญชราวาส บูรณะรักษ์ ๑ ถนนแวหะยี และถนนตลาดล่าง
ตั้งกระทู้ใหม่    แสดงกระทู้ทั้งหมด
 กระทู้เก่า  07-02-2558 เทศบาลตำบลบันนังสตา ยินดีต้อนรับทุกท่...-เทศบาลตำบลบันนังสตา [495/0]
 แสดงหนังสือราชการทั้งหมด

Best view Google Chrome Resolution 1024x768   Copyright ® 2009-2017 Bannangsata Subdistrict Municipality, all rights reserved.     © Power by YaLaOnLiNe.CoM