ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์....เทศบาลตำบลบันนังสตา จังหวัดยะลา ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th หรือ  Tel.0-7328-9563  Fax.  0-7328-9590  สายด่วน  199  ขับขีปลอดภัย ใส่หมวก เปิดไฟ ค่อยๆขับ เดี๋ยวถึงที่หมายน่ะค่ะ


นายอาบีดิง กาจะลากี
นายกเทศมนตรี
สายตรงนายก/ร้องเรียน


นายอิรฟาน ดอเลาะ
ปลัดเทศบาล
สายตรงปลัดเทศบาล
คลังข่าวมหาดไทย
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO?)
เช็คอีเมล์
ศูนย์ควบคุมระบบ
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.ทั่วไทย
 ผู้ออนไลน์ 1 คน
บรรยากาศของการจัดงานโครงการกีฬาเยาวชนและชุมชนสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด
     บรรยากาศของการจัดงานโครงการกีฬาเยาวชนและชุมชนสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด [04-05-2560]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๐
     โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๐ [13-04-2560]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บรรยากาศกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ของเทศบาลตำบลบันนังสตา เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำ...
     ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบันนังสตา ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ของเทศบาลตำบลบันนังสตา เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [16-03-2560]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพบรรยากาศโครงการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอบยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๐
     ประมวลภาพบรรยากาศโครงการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอบยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๐ [08-02-2560]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
     โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนบันนังสตาวิทยา [19-01-2560]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 แสดงข่าวทั้งหมด
 09-06-2560 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎร
 17-05-2560 ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
 05-05-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
 02-05-2560 ประกาศ เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
 04-04-2560 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 31-03-2560 ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ๓ เม.ย. - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
 31-03-2560 ประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะภาชนะหรือที่รองรับมูลฝอย
 28-03-2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐
 แสดงข่าวทั้งหมด
 17-05-2560 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา
 06-03-2560 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 23-02-2560 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ เมืองใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 10-02-2560 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสารีดถนนเทศบาล ๓ และตลาดนัด จำนวน ๙ ต้น
 03-02-2560 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาย้ายเสาไฟฟ้า
 02-01-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
 01-12-2559 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
 02-11-2559 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ตั้งกระทู้ใหม่    แสดงกระทู้ทั้งหมด
 กระทู้เก่า  07-02-2558 เทศบาลตำบลบันนังสตา ยินดีต้อนรับทุกท่...-เทศบาลตำบลบันนังสตา [566/0]
 แสดงหนังสือราชการทั้งหมด

Best view Google Chrome Resolution 1024x768   Copyright ® 2009-2018 Bannangsata Subdistrict Municipality, all rights reserved.     © Power by YaLaOnLiNe.CoM