ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์....เทศบาลตำบลบันนังสตา จังหวัดยะลา ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th หรือ  Tel.0-7328-9563  Fax.  0-7328-9590  สายด่วน  199  ขับขีปลอดภัย ใส่หมวก เปิดไฟ ค่อยๆขับ เดี๋ยวถึงที่หมายน่ะค่ะ


นายอาบีดิง กาจะลากี
นายกเทศมนตรี
สายตรงนายก/ร้องเรียน


นายอิรฟาน ดอเลาะ
ปลัดเทศบาล
สายตรงปลัดเทศบาล
คลังข่าวมหาดไทย
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO?)
เช็คอีเมล์
ศูนย์ควบคุมระบบ
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.ทั่วไทย
 ผู้ออนไลน์ 1 คน
กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
     กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี [12-08-2558]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพบรรยากาศกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี (ฺBig Cleaning Day)
     ภาพบรรยากาศกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี (ฺBig Cleaning Day) [12-08-2558]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ
     บรรยากาศของโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา พร้อมศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๕๘ [04-08-2558]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บรรยากาศในงานโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ สานสุขสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘
     บรรยากาศในงานโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ สานสุขสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘ [07-07-2558]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพบรรยากาศการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของพนักงานดับเพลิง
     ภาพบรรยากาศการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของพนักงานดับเพลิง [20-05-2558]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 แสดงข่าวทั้งหมด
 20-03-2560 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนเข้าเป็นศิษย์ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 10-03-2560 ประชาสัมพันธ์การประมูลราคาเช่าอาคารร้านค้าชุมชนและแสดงสินค้าเพื้นเมือง โดยวิธีประมูล
 06-03-2560 ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งทีี่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
 23-02-2560 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 14-02-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แจ้งเจ้าของหรือผู้ครองครอบอาคารเพื่อทำการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
 06-02-2560 ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในท้องที่ ที่เกิดภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ในท้องที่ ๑๒ จังหวัด
 24-01-2560 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารและลงทะเบียนพร้อมเพย์
 12-01-2560 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 แสดงข่าวทั้งหมด
 10-02-2560 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสารีดถนนเทศบาล ๓ และตลาดนัด จำนวน ๙ ต้น
 03-02-2560 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาย้ายเสาไฟฟ้า
 02-12-2559 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
 03-11-2559 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
 02-11-2559 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 02-11-2559 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 04-10-2559 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
 20-09-2559 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถังน้ำใส ความจุ ๖๐ ลูกบาศก์เมตร
ตั้งกระทู้ใหม่    แสดงกระทู้ทั้งหมด
 กระทู้เก่า  07-02-2558 เทศบาลตำบลบันนังสตา ยินดีต้อนรับทุกท่...-เทศบาลตำบลบันนังสตา [521/0]
 แสดงหนังสือราชการทั้งหมด

Best view Google Chrome Resolution 1024x768   Copyright ® 2009-2018 Bannangsata Subdistrict Municipality, all rights reserved.     © Power by YaLaOnLiNe.CoM