ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์....เทศบาลตำบลบันนังสตา จังหวัดยะลา ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th หรือ Tel.0-7328-9563 Fax. 0-7328-9590 สายด่วน 199 ขับขีปลอดภัย ใส่หมวก เปิดไฟ ค่อยๆขับ เดี๋ยวถึงที่หมายน่ะค่ะ...


นายอาบีดิง กาจะลากี
นายกเทศมนตรี
สายตรงนายก/ร้องเรียน


นายอิรฟาน ดอเลาะ
ปลัดเทศบาล
สายตรงปลัดเทศบาล
คลังข่าวมหาดไทย
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO?)
เช็คอีเมล์
ศูนย์ควบคุมระบบ
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.ทั่วไทย
 ผู้ออนไลน์ 1 คน
บรรยากาศของการจ...
     บรรยากาศของการจัดงานโครงการกีฬาเยาวชนและชุมชนสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมการกีฬา ให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้... [04-05-2560]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประ...
     โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๐ [13-04-2560]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บรรยากาศกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประ...
     ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ... [16-03-2560]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพบรรยากาศโครงการฝึกซ้อมดับเพ...
     ประมวลภาพบรรยากาศโครงการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอบยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๐ [08-02-2560]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดป...
     โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธ... [19-01-2560]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 แสดงข่าวทั้งหมด
 20-10-2560 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 20-10-2560 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 09-10-2560 ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑
 03-10-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๑
 03-10-2560 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
 24-08-2560 ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งทีี่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
 23-08-2560 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การจำหน่วยเลขประจำบ้าน ทะเบียนบ้านและย้ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ไปไว้ในทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียน
 18-08-2560 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา
 แสดงข่าวทั้งหมด
 20-10-2560 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 20-10-2560 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 04-08-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
 21-07-2560 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้าง โครงการตรวจเช็คและซ่อมระบบป้ายประชาสัมพันธ์ LED TV FULL COLOR
 04-07-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
 07-06-2560 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตลาดนัด
 05-06-2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
 05-06-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
ตั้งกระทู้ใหม่    แสดงกระทู้ทั้งหมด
 กระทู้เก่า  07-02-2558 เทศบาลตำบลบั...-เทศบาลตำบลบันนังสตา [650/0]
 แสดงหนังสือราชการทั้งหมด

Best view Google Chrome Resolution 1024x768   Copyright ® 2009-2018 Bannangsata Subdistrict Municipality, all rights reserved.     © Power by YaLaOnLiNe.CoM