ลงนามถวายพระพรออนไลน์ - สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ลำดับ ข้อความถวายพระพร ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นางสาวดวงใจ เดชอโนทัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
2 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสุภาพร ไชยมนตรี ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา
3 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นาอีม ปันกะอิบราฮิม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เทศบาลตำบลบันนังสตา
4 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ร.อ.อุทัย ยิ้มแย้ม ฝอ.2 ชุดควบคุมที่ 953 ฉก.สันติสุข
5 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายสาการียา ยะหริ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา เทศบาลตำบลบันนังสตา
6 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายวรากร ยานุทัย ปลัดเทศบาลตำบลบันนังสตา เทศบาลตำบลบันนังสตา
7 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นางสาวจิตติยา ยะหริ่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตำบลบันนังสตา
8 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายอับดุลนาเซร์ ลาเต๊ะ รองนายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา เทศบาลตำบลบันนังสตา
9 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นางแวแอเสาะ มูซา รองนายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา เทศบาลตำบลบันนังสตา
10 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายมูฮัมมัดเซาดี มาฮะ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา เทศบาลตำบลบันนังสตา
11 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางอนงค์ กระไรภูมิ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา เทศบาลตำบลบันนังสตา
12 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายมะกอสี หะยีสาและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เขตเลือกตั้งที่ 1 เทศบาลตำบลบันนังสตา
13 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายอัลดุลมาน๊ะ แวดูยี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เขตเลือกตั้งที่ 1 เทศบาลตำบลบันนังสตา
14 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายมะอาดือนัน อาลีมามะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เขตเลือกตั้งที่ 1 เทศบาลตำบลบันนังสตา
15 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายไอมาน ตูหยง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เขตเลือกตั้งที่ 1 เทศบาลตำบลบันนังสตา
16 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายมะกอซี ตายง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เขตเลือกตั้งที่ 1 เทศบาลตำบลบันนังสตา
17 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายอัมรี กาหยง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เขตเลือกตั้งที่ 1 เทศบาลตำบลบันนังสตา
18 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายสะมะแอ แวโซะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลตำบลบันนังสตา
19 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายวาลิด ดางีดิง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลตำบลบันนังสตา
20 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายอนันทร์ จารง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลตำบลบันนังสตา
21 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายยะยา โตะดานิง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลตำบลบันนังสตา
22 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายอารง เจ๊ะแต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลตำบลบันนังสตา

© Power by เทศบาลตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา