ลงนามถวายพระพรออนไลน์ - สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ลำดับ ข้อความถวายพระพร ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายสาการียา ยะหริ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา เทศบาลตำบลบันนังสตา
2 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายอับดุลนาเซร์ ลาเต๊ะ รองนายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา เทศบาลตำบลบันนังสตา
3 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นางแวแอเสาะ มูซา รองนายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา เทศบาลตำบลบันนังสตา
4 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายวรากร ยานุทัย ปลัดเทศบาลตำบลบันนังสตา เทศบาลตำบลบันนังสตา
5 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นางสาวดวงใจ เดชอโนทัย พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบันนังสตา
6 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายวาลิด ดางีดิง สมาชิกสภา เทศบาลตำบลบันนังสตา

© Power by เทศบาลตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา