ลงนามถวายพระพรออนไลน์ - สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ลำดับ ข้อความถวายพระพร ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นางสาวดวงใจ เดชอโนทัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
2 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสุภาพร ไชยมนตรี ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา
3 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นาอีม ปันกะอิบราฮิม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เทศบาลตำบลบันนังสตา
4 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ร.อ.อุทัย ยิ้มแย้ม ฝอ.2 ชุดควบคุมที่ 953 ฉก.สันติสุข
5 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายสาการียา ยะหริ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา เทศบาลตำบลบันนังสตา
6 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายวรากร ยานุทัย ปลัดเทศบาลตำบลบันนังสตา เทศบาลตำบลบันนังสตา
7 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นางสาวจิตติยา ยะหริ่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตำบลบันนังสตา
8 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายอับดุลนาเซร์ ลาเต๊ะ รองนายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา เทศบาลตำบลบันนังสตา
9 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นางแวแอเสาะ มูซา รองนายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา เทศบาลตำบลบันนังสตา
10 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายมูฮัมมัดเซาดี มาฮะ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา เทศบาลตำบลบันนังสตา
11 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางอนงค์ กระไรภูมิ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา เทศบาลตำบลบันนังสตา

© Power by เทศบาลตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา