ลงนามถวายพระพรออนไลน์ - สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ลำดับ ข้อความถวายพระพร ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสุภาพร ไชยมนตรี ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา
2 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ กุรรอตุอัยนี่ย์ อาแด พี่เลี้ยงเด็ก เทศบาลตำบลบันนังสตา

© Power by เทศบาลตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา