ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 20 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : แจ้งรายละเอียดและช่องทางเข้าสู่ระบบ เพื่อตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
รายละเอียด :
     แจ้งรายละเอียดและช่องทางเข้าสู่ระบบ เพื่อตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยกำหนดระยะเวลาในการเข้าสู่ระบบเพื่อตอบแบบประเมินให้เสร็จสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่ไม่มีคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือในการเข้าสู่ระบบ สามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์ในการเข้าสู่ระบบเพื่อตอบแบบประเมินได้ ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบันนังสตา ในวันและเวลาราชการ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 615.31 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 31 มีนาคม 2564