ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 9 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเพื่อเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันที่สร้างคุณประโยชน์ด้านสิทธิมนุษย์ชนและสันติภาพ เข้ารับรางวัล Felix Houphouet-Boigny-UNESCO Peace Prize 2021
รายละเอียด :
      ด้วยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันที่สร้างคุณประโยชน์ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพเพื่อสมัครเข้ารับรางวัล Felix Houphouet-Boigny-UNESCO Peace Prize 2021 โดยสามารถส่งแบบฟอร์มรายละเอียดผู้สมัครไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thainatcom@sueksa.go.th และ thanchit.p@sueksa.go.th ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.การเปิดรับสมัครเเพื่อเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันที่สร้างคุณประโยชน์ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 6 มกราคม 2564