ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 11 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2563 (ฮ.ศ. 1441)
รายละเอียด :
      เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2563 (ฮ.ศ. 1441) เพื่อให้การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441) ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศฯ และประมาณการค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นฯ ดังกล่าว ให้ประชาชนและผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้รับทราบ รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศ เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยฯ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.87 MB
      2.ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 944.29 KB
      3.แบบแสดงความประสงค์ขอยืนยันการเดินทางฯ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 380.40 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 24 มิถุนายน 2563