ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 11 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)
รายละเอียด :
      ตามที่ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้ประกาศให้ หมู่ที่ ๒ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน นั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอให้ผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) สามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามแบบลงทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 707.21 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 11 มีนาคม 2563