ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 14 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-๑๙
รายละเอียด :
      เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-๑๙) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัว ทางกรมธนารักษ์จึงได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือฯ ดังนี้ ๑. ผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ถือสัญญาเพื่ออยู่อาศัย และสัญญาเช่าเพื่อการเกษตร จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๔ กรณีผู้เช่าฯ ค้างชำระต้องชำระค่าเช่าค้างภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (โดยยกเว้นค่าปรับ) ๒. สัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ และสัญญาเช่าที่ราชพัสดุอื่น ๆ สามารถขอเลื่อนการชำระค่าเช่าฯ/ค่าตอบแทนฯ ของเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ (รวม ๖ เดือน) และผ่อนชำระค่าเช่าฯ/ค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวได้เป็นเวลา ๑๒ เดือน (๑ กันยายน ๒๕๖๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) โดยไม่มีค่าปรับร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือน ของเงินที่ค้างชำระ และจะต้องไม่เป็นผู้เช่าที่ค้างชำระค่าเช่าก่อนเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ผู้เช่าฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวต้องยื่นคำร้องและชี้แจงเหตุผล พร้อมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประชาสัมพันธ์มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-๑๙ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 564.70 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2563