ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 12 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
รายละเอียด :
     พระราชบัญญัติ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ. ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๙ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.พระราชบัญญัติ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ. ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. ๒๕๔๒ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 176.57 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 21 มีนาคม 2561